Uutiset

Työllisyyspalvelut:

02.01.2017

Lohjan Seudun Työttömät Ry. tarjoamat työllisyyspalvelut:

Palkkatuettu työllistyminen: Palkkatuki on TE-toimiston työnantajalle myöntämä tuki palkkakustannuksiin. Palkkatuki vähentää työnantajan kynnystä uuden työntekijän palkkaamiseen ja helpottaa siten töihin pääsyä. Palkkatuki on harkinnanvarainen ja perustuu TE-toimiston arvioon, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä.
Työkokeilu: Työkokeilussa voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan sekä mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilun avulla voi kokeilla tiettyä ammattia tai työtehtäviä ja samalla tutustua mahdolliseen tulevaan työnantajaan. Työkokeilun aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä, mutta korotusosa ja kulukorvaus ovat mahdolliset.
Kuntouttava työtoiminta: Yhdistys voi tarjota matalan kynnyksen työyhteisön sellaiselle henkilölle, joka ei vielä etsi työpaikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Kuntouttavan työtehtävien tarjoaminen auttaa ihmistä päivittämään työntekemisen taitoja. Kuntouttavan työtoiminnan jaksolla henkilö ei ole työsuhteessa eikä siitä synny kuluja yhdistykselle. Henkilö voi tehdä työtehtäviä yhtenä – neljänä päivänä viikossa, yleensä neljä tuntia päivässä. Yhdistys saa ”lisäkädet” eli ihmisen työpanoksen Oppisopimus: Oppisopimuksella voi opiskella esimerkiksi merkonomin, kokin tai laitoshuoltajan ammatilliset tutkinnot tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja pitkälti omatoimista. Oppisopimus suoritetaan määräaikaisessa työsopimuksessa ja työntekijälle maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opinnot suoritetaan pääosin käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään teoriaopinnoilla. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.
Opinnollistaminen: Opinnollistaminen on työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista yhdeksi tai useammaksi tutkinnon osaksi. Opinnollistamisen kautta suoritetut tutkinnon osat käyvät todistuksena ammattiosaamisestasi. Osatutkinto on avuksi työnhaussa sekä koko tutkintoa hankittaessa opiskeluaikaa lyhentävänä suoritteena. Edelleensijoittaminen: Edelleensijoittamisessa palkkatuella palkattu työntekijä voidaan niin halutessaan sijoittaa töihin toiseen yritykseen, jolla ei ole mahdollista hankkia työntekijää palkkatuella. Sijoituspaikka on tällöin työnjohdollisessa vastuussa, mutta työnantajavelvoitteet pysyvät edelleensijoittavalla taholla. Edelleensijoittaminen on sekä yritykselle että työntekijälle riskitön tapa kokeilla soveltuvuutta uutta työntekijää uuteen tehtävään. Samalla työntekijä kartuttaa työkokemustaan ja saa mahdollisuuden näyttää työnantajalle osaamistaan. Tavoitteena on, että työntekijä työllistyisi käyttäjäyritykseen.
Lyhytkoulutukset: työllistyville järjestetään työllistymistä tukevia lyhytkoulutuksia esimerkiksi asiakaspalveluun, tietotekniikan käyttöön ja työnhakudokumentteihin liittyen. Lisäksi on mahdollista osallistua korttikoulutuksiin kuten ensiapu-,hygieniapassi- ja työturvallisuuskoulutuksiin.
Hallituksen puheenjohtaja Petri Romu
08.06.2020EU:n ruoka-apu
03.06.2020Kevätkokous 2020
19.05.2020Hävikkiruokajako ja lounaan ulosmyynti alkavat 1.6.
17.03.2020Ovet kiinni, tietyt asiakastyöt jatkuvat
16.03.2020Lounas mukaan
11.03.2020Hävikkiruokajako 12.4.20
13.11.2019Puurojuhla ja joululounas
13.11.2019Koulujen hävikkiruoan jakoon muutos.
04.11.2019Syyskokous 2019
04.11.2019EU:n ruoka-apu

Siirry arkistoon »